Khởi động Cuộc thi "Thách thức thương mại quốc tế - FedEx Express/ Junior Achievement International Trade Challenge 2021"

FedEx Express/JA ITC (International Trade Challenge) là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Tổ chức Junior Achievement phối hợp với Tập đoàn vận tải FedEx với mục tiêu tạo ra sân chơi kinh doanh nhằm nuôi dưỡng tinh thần và kỹ năng cho học sinh...

Cuộc thi "Thách thức thương mại quốc tế - FedEx Express/ JA International Trade Challenge 2020" - Công bố kết quả Vòng Chung kết Quốc gia

FedEx Express/JA ITC (International Trade Challenge - ITC) là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Tổ chức Junior Achievement phối hợp với Tập đoàn vận tải FedEx với mục tiêu tạo ra sân chơi kinh doanh nhằm nuôi dưỡng tinh thần và kỹ năng cho học...

Cuộc thi FedEx Express/ JA ITC – Thách thức thương mại quốc tế 2020 – Công bố Kết quả Vòng Video Clip

FedEx Express/JA ITC (International Trade Challenge - ITC) là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Tổ chức Junior Achievement phối hợp với Tập đoàn vận tải FedEx với mục tiêu tạo ra sân chơi kinh doanh nhằm nuôi dưỡng tinh thần và kỹ năng cho học...

Cuộc thi “Thách thức thương mại Quốc tế - FedEx Express/ JA International Trade Challenge (ITC) 2020” – Thể lệ & Tiêu chí chấm thi

“Thách thức thương mại quốc tế - FedEx Express/ JA ITC” là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Tổ chức Junior Achievement phối hợp với Tập đoàn FedEx dành cho học sinh THPT. Tính tới nay, cuộc thi đã được tổ chức 13 mùa liên tiếp tại Việt Nam, tiếp...

Cuộc thi FedEx Express/ JA ITC – Thách thức thương mại quốc tế 2020 – Công bố Kết quả Vòng Sơ khảo

FedEx Express/JA ITC (International Trade Challenge - ITC) là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Tổ chức Junior Achievement phối hợp với Tập đoàn vận tải FedEx với mục tiêu tạo ra sân chơi kinh doanh nhằm nuôi dưỡng tinh thần và kỹ năng cho học...

GIỚI THIỆU CUỘC THI FedEx EXPRESS/JA ITC - THÁCH THỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2020

FedEx Express/JA ITC (Internatinal Trade Challenge) là một cuộc thi thường niên của JA nhằm nuôi dưỡng tinh thần và kỹ năng kinh doanh. Học sinh sẽ được thực hành và nâng cao kiến thức về thương mại quốc tế cũng như được trang bị các kỹ năng mềm cần...

Cuộc thi "Cùng bạn kiến tạo tương lai - SOLVE FOR TOMORROW 2020” - Sẵn sàng tiên phong vì những thay đổi tích cực trong cộng đồng

“Cùng bạn Kiến tạo tương lai – Solve for Tomorrow 2020” là cuộc thi dành cho học sinh THCS & THPT (với sự hướng dẫn của giáo viên), khuyến khích các em chủ động xây dựng các giải pháp ứng dụng Robotics, có giá trị ứng dụng thực tiễn để giải quyết...
  • Top