Giới thiệu chương trình đào tạo trực tuyến HP Life

Chương trình HP LIFE tạo ra cộng đồng những người trẻ toàn cầu đam mê kinh doanh và các nhà giáo dục để định hướng, chia sẻ và truyền cảm hứng tạo ra thành công trong nền kinh tế toàn cầu và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.
  • Top