Các chương trình học của Tổ chức Junior Achievement (JA) được xây dựng phù hợp với học sinh 3 cấp độ:
Tiểu học, Trung học cơ sở, và Trung học phổ thông
 
Junior Achievement Tiểu học
Chương trình cung cấp kiến thức nền tảng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Mỗi chủ đề học sẽ có hoạt động thực tế và các buổi ngoại khóa nhằm mục đích thay đổi nhận thức của học sinh về cuộc sống thông qua những hiểu biết về kinh tế và kinh doanh.
Junior Achievement Trung học cơ sở
Chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức mà các học sinh có được trong chương trình tiểu học Junior Achevement, giúp các em đưa ra những quyết định quan trọng trong việc lựa chọn, và chuẩn bị hành trang cho tương lai về công việc của chính mình. Ngoài ra, chương trình còn bổ sung thêm kiến thức về khoa học xã hội và phát triển kỹ năng giao tiếp, một trong những yếu tố cần thiết để đạt được thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong kinh doanh.

Junior Achievement Trung học phổ thông
Chương trình dành cho học sinh cấp ba, ngưỡng thời gian các em phải tự đưa ra lựa chọn cho tương lai. Tuy nhiên, các em có rất nhiều những câu hỏi chưa được giải đáp hay phân vân trước hướng đi của mình. Junior Achievemnet sẽ cùng các em trả lời những thắc mắc đó và giúp các em có những quyết định đúng đắn, cung cấp những kỹ năng cần thiết và hữu ích để đạt được thành công trong chính con đường mà mình lựa chọn.

 
  • Top