Cộng đồng học sinh toàn cầu – JA Alumni Network - GATHER

Gather – Mạng xã hội dành cho cộng đồng học sinh JA toàn cầu được xây dựng với mong muốn tạo ra một môi trường năng động trong đó các thành viên có thể truyền cảm hứng, được truyền cảm hứng và phát huy tiềm năng của bản thân. Tại mạng xã hội Gather,...
  • Top