Những đối tác của chúng tôi đang trực tiếp đồng hành cùng triển khai những chương trình ý nghĩa đến với các em học sinh trên khắp lãnh thổ Việt Nam, với mục tiêu giảng dạy cho thế hệ trẻ những kỹ năng tài chính cần thiết và lan toả tinh thần khởi nghiệp đến với cộng đồng trên toàn thế giới. Qua đó, cùng nhau đào tạo và phát triển một thế hệ trẻ tương lai luôn sẵn sàng trước những thử thách và chủ động dám nghĩ, dám làm trước những thách thức để thành công trong nền kinh tế toàn cầu.

Bạn có thể là một phần trong đó. Hãy tham gia và cùng chúng tôi mở ra cho thế hệ trẻ cơ hội để thay đổi cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng!

 
  • Top