JA Career Success
 

Tổng quan chương trình
             

JA Career Success trang bị cho học sinh những công cụ và kỹ năng cần thiết để có thể khám phá thế mạnh của bản thân, cách thức tìm kiếm công việc phù hợp và phát triển sự nghiệp.

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:

 
  • Ứng dụng kỹ năng 4C: Tư duy phân tích phản biện (Critical thinking), giao tiếp (Communication), hợp tác (Collaboration) và sáng tạo (Creativity).
  • Có được kỹ năng mềm tốt để phục vụ công việc trong tương lai.
  • Có kiến thức về STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) và những ngành nghề có nhiều cơ hội phát triển.
  • Nắm được các công cụ giúp xây dựng thương hiệu cá nhân khi tìm kiếm công việc: sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, phỏng vấn và hồ sơ trực tuyến.
         
Nội dung chương trình

 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Tư duy phản biện và tính sáng tạo
Chủ đề 2
Kỹ năng giao tiếp và quản lý mâu thuẫn
Chủ đề 3
Hợp tác và sáng tạo
Chủ đề 4
Thành thạo kỹ năng mềm
Chủ đề 5
Ưu tiên trong công việc
Chủ đề 6
Hiểu nhà tuyển dụng 
Chủ đề 7
Xây dựng thương hiệu cá nhân

Các khái niệm và kỹ năng được sử dụng trong chương trình

Khái niệm: Đạo đức nghề nghiệp, Đơn đặt hàng (PO), Đơn xin việc. Giao tiếp, Giải quyết vấn đề, Giấy giới thiệu, Hợp tác, , Làm việc nhóm, Mâu thuẫn, Môi trường làm việc, Người xác nhận, Nghề có mức tăng trưởng cao, Nhà cung cấp, Nhóm làm việc hiệu quả cao, Quản lý mâu thuẫn, Sáng tạo, Sơ yếu lý lịch, Tinh thần doanh nhân, Thương hiệu cá nhân, Triển vọng việc làm, Tư duy phản biện, Xây dựng quan hệ, Ý kiến đóp góp xây dựng
Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, thảo luận nhóm, giải quyết xung đột, giao tiếp, cạnh tranh, sáng tạo và đổi mới, tư duy phê bình, ra quyết định, theo các hướng dẫn bằng văn bản, xây dựng câu trả lời từ kinh nghiệm cá nhân, thiết lập mục tiêu, xác định hành vi, kỹ năng giao tiếp, Giải quyết vấn đề, Kỹ năng nghiên cứu, đóng vai, Tự đánh giá, Quản lý thời gian, hợp tác làm việc, làm việc theo nhóm.

  • Top