JA Company Program

      
Tổng quan chương trình
          

JA Company Program cung cấp nội dung chương trình học thú vị và đầy thử thách về kinh tế và điều hành doanh nghiệp thông qua các buổi lý thuyết cũng như thực hành trong lĩnh vực kinh doanh

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:

 
  • Hiểu được các kiến thức, khái niệm về kinh doanh trong môi trường trong nước.
  • Hiểu được các kiến thức, khái niệm tài chính doanh nghiệp.
  • Hiểu về yêu cầu, nhiệm vụ, sự tương tác của các vị trí khác nhau trong một doanh nghiệp.
  • Hiểu về cách thức vận hành một doanh nghiệp.
  • Hiểu về cách thức xây dựng kế hoạch kinh doanh, marketing, bán hàng cho một sản phẩm (dịch vụ) cụ thể.

Nội dung chương trình
 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty và Khả năng lãnh đạo
Chủ đề 2
Ứng tuyển - Bầu cử vào vị trí cấp cao
Chủ đề 3
Giai đoạn Context: Xác định tiềm năng sản phẩm cho thị trường mục tiêu
Chủ đề 4
Giai đoạn Deal: Lựa chọn sản phẩm - Phân tích lợi ích - Chi phí
Chủ đề 5
Giai đoạn Business Opportunity: Kế hoạch kinh doanh thông qua điều lệ công ty
Chủ đề 6
Vận hành công ty - Sản xuất, đặt hàng, thực hiện kế hoạch kinh doanh
Chủ đề 7
Tiếp tục vận hành công ty
Chủ đề 8
Kỹ năng bán hàng và thúc đẩy doanh số
Chủ đề 9
Tìm kiếm phương pháp tăng năng suất làm việc
Chủ đề 10
Hoàn thiện sản xuất
Chủ đề 11
Đánh giá - Tự đánh giá thành viên và doanh nghiệp
Chủ đề 12
Họp Ban quản trị, phân chia lợi nhuận, chi phí, giải thể

Các khái niệm và kỹ năng được sử dụng trong chương trình
    

Khái niệm: Các vị trí trong công ty, Cổ đông, Cổ phần, Cổ tức, Công ty cổ phần, Công ty Hợp danh, Công ty tư nhân, Điểm hòa vốn, Điều lệ, Điều luật, Ghi ợ, Giá thành sản phẩm, Giá thị trường, Giá trị sổ sách, Giá trị sản phẩm ròng, Hợp đồng chuyển nhượng tài sản, Hợp đồng, Kế hoạch kinh doanh, Khấu hao, Khoản phải thu, Lương, Marketing, Mệnh giá, Năng suất, nguồn cung, Nguyên tắc điều hành, Nhượng quyền, Phương pháp kế toán kép, Thanh lý để giải thể, Thuế thu nhập, Tiền công, Tư liệu sản xuất, Vốn ,Vốn hóa
Kỹ năng: Tập hợp sản phẩm, Phân tích và diễn giải thông tin, Động não, Xây dựng sự đồng lòng, Tư duy phản biện, Thu thập và sắp xếp thông tin, Đánh giá nhóm và bản thân, Phân tích lượng hàng tồn kho, giao tiếp qua văn bản và qua hội thoại, Quan sát, Phân tích sản phẩm, Nói trước đám đông, Nghiên cứu, Liên kết và đánh giá thông tin, Bán hàng, Làm việc nhóm. 

 
  • Top