JA Economics for Success
                          
                
Tổng quan chương trình
            

JA Economics for Success là chương trình dành cho học sinh Trung học cơ sở (từ 12-15 tuổi). Chương trình cung cấp những thông tin thiết thực về tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp dựa trên kỹ năng, sở thích, và giá trị của học sinh.

Sau khi tham gia chương trình, học viên sẽ có thể:

 
  • Khám phá những kỹ năng, sở trường và năng lực của bản thân, trải nghiệm nhiều công việc khác nhau để đưa ra các lựa chọn về giáo dục, nghề nghiệp và những quyết định chung trong cuộc sống.
  • Phát triển kiến thức về tài chính để áp dụng kỹ năng quản lý tài chính ở mọi mức thu nhập vào cuộc sống.
          
Nội dung chương trình

 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Gương kia ngự ở trên tường
Chủ đề 2
Là người thành công
Chủ đề 3
Giữ cân bằng trong cuộc sống
Chủ đề 4
Người tiêu dùng hiểu biết
Chủ đề 5
Giữ điểm tín dụng
Chủ đề 6
Rủi ro là gì?

             
Các khái niệm và kỹ năng được sử dụng trong chương trình 
                                  
Khái niệm: Bảo hiểm, Cam kết, Chi tiêu, Chi phí cơ hội, Điều khoản, Điểm tín dụng, Động lực, Đưa ra quyết định,Giá trị, Kết quả, Khấu trừ, Kinh nghiệm bản thân, Kỹ năng, Lãi suất, Chi tiêu, Ngân sách, Phần thưởng tài chính, Phần thưởng phi tài chính, Phí bảo hiểm, Phụ thu, Rủi ro, Số nợ, Sở thích, Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng, Thu nhập, Thu nhập ròng, Tổng thiệt hại, Tín dụng.
Kỹ năng: Giao tiếp, Làm việc nhóm, Kỹ năng đọc hiểu, Tự ra quyết định, Kỹ năng tra cứu tài liệu, Kỹ năng tra cứu tài liệu, Kỹ năng tổng hợp thông tin, Kỹ năng lắng nghe và phản hồi thông tin, Kỹ năng tư duy nhạy bén, Kỹ năng ra quyết định, Kỹ năng phân tích số liệu, Kỹ năng ghi nhớ và mô phỏng.
  • Top