JA It’s My Business
 
                 
Tổng quan chương trình
                 

JA It’s my Business cung cấp những bài học thực tế, giàu trải nghiệm nhằm giúp học sinh rèn luyện và tạo dựng nền tảng thiết yếu của một doanh nhân thành công.

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:

 
  • Ứng dụng tư duy tài chính cho mục đích giáo dục, nghề nghiệp và dịch vụ
                   
Nội dung chương trình

 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Tôi là một Doanh nhân
Chủ đề 2
Tôi có thể thay đổi Thế giới
Chủ đề 3
Thấu hiểu khách hàng
Chủ đề 4
Ý tưởng của tôi
Chủ đề 5
Nhận biết Nhu cầu
Chủ đề 6
Chúc mừng doanh nhân trẻ!

Các khái niệm và kỹ năng được sử dụng trong chương trình
       

Khái niệm: Cố vấn kinh doanh, Dịch vụ, Doanh nhân, Doanh nhân xã hội, Đáp ứng nhu cầu, Đấu giá, Đổi mới, Kế hoạch kinh doanh, Khách hàng, Kinh doanh, Lợi nhuận, Nghiên cứu thị trường, Phương pháp động não, Quảng cáo, Sản phẩm, Sáng tạp, Thị trường, Thực tập sinh, Tiếp thị, trả giá, Tự tìm hiểu, Xã hội.
Kỹ năng: Lắng nghe tích cực, Đánh giá thông tin, Suy nghĩ sáng tạo, Tư duy phản biện, Đưa ra quyết định, Lý luận diễn dịch, Tuân theo chỉ thị, Làm việc nhóm và lập kế hoạch, Thông dịch thông tin, Đo lường, Quản lý tài chính, Giao tiếp qua văn bản và đối thoại, Phân tích và giải quyết vấn đề, Đánh giá bản thân, Tư duy phản biện và thuyết trình.
  • Top