JA It's my Future

JA It's my Future

Tổng quan về Chương trình

JA It's my Future cung cấp những thông tin thiết thực giúp học sinh có thể chuẩn bị sẵn sàng cho thế giới công việc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:
 
  • Khám phá những công việc tiềm năng và cách lập kế hoạch cho một công việc và cách để giữ công việc đó
  • Phát triển công cụ xây dựng thương hiệu cá nhân và công cụ tìm kiếm việc làm 
 
Nội dung chương trình 
 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Thương hiệu của tôi
Chủ đề 2
Các nhóm nghề nghiệp
Chủ đề 3
Nghề nghiệp có triển vọng tăng trưởng cao
Chủ đề 4
Lập bản đồ sự nghiệp
Chủ đề 5
Đi săn
Chủ đề 6
Cách để giữ (hoặc mất) việc

Các khái niệm  kỹ năng được sử dụng trong chương trình

Khái niệm
: Thương hiệu, Logo, Hệ quả dài hạn, Thương hiệu cá nhân, Chủ nghĩa tượng trưng, Câu khẩu hiệu, Các nhóm nghề, Kế hoạch nghề nghiệp, Sở thích, Kỹ năng
Kỹ năng: Phỏng vấn, Xây dựng mô hình, Giao tiếp bằng lời nói và văn bản, Tự đánh giá, Hoạt động theo cặp, Phân tích dữ liệu, Phân loại, Sáng tạo, Làm theo văn bản hướng dẫn
  • Top