JA Job Shadow
 

Tổng quan chương trình

JA Job Shadow trang bị cho học sinh hướng suy nghĩ theo cách của một doanh nhân trong việc tiếp cận của họ đối với công việc. Học sinh sẽ được học và áp dụng những kỹ năng cần thiết được yêu cầu trong môi trường làm việc luôn thay đổi/

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể: 

 
  • Nhận biết các cụm nghề nghiệp và vị trí công việc tiềm năng và hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu các yêu cầu cần thiết để đạt được vị trí mong muốn
  • Phát triển các công cụ tìm việc làm, chẳng hạn như tạo mối quan hệ, hồ sơ, và kỹ năng phỏng vấn.
  • Xác định các bước tiếp theo cần thiết để chuẩn bị cho sự nghiệp cá nhân của mình.
 
Nội dung chương trình
 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Trước khi tìm việc
Chủ đề 2
Sự kết hợp hoàn hảo
Chủ đề 3
Thực tập

Các khái niệm và kỹ năng được sử dụng trong chương trình
   
Khái niệm: Buổi phỏng vấn, Đạo đức nghề nghiệp, Kỹ năng, Kỹ năng mềm, Kỹ năng chuyên môn, Môi trường làm việc, Nhận thức bản thân, Nhóm nghề nghiệp, Sơ yếu lý lịch, Sơ yếu lí lịch bằng hình ảnh đồ hoạ, Sự chuyên nghiệp, Thư giới thiệu, Thư giới thiệu, Thư xin việc, Thương hiệu cá nhân, Triển vọng nghề nghiệp, Xây dựng mối quan hệ
Kỹ năng: Tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, Kỹ năng giao tiếp & lập kế hoạch, Khám phá năng lực bản thân, Phân tích và áp dụng dữ liệu, Truyền thông Kinh doanh, Sáng tạo và Đổi mới, Làm theo các hướng dẫn bằng văn bản, Xây dựng câu trả lời từ kinh nghiệm cá nhân, Xác định hành vi, Phỏng vấn, Viết thư, Tổ chức thông tin, Trình bày thông tin, Đọc nhiều nguồn thông tin, Đóng vai, Tự đánh giá, Viết kỹ thuật, Làm việc hợp tác.

 
  • Top