JA More than Money

                      
              
Tổng quan về chương trình

JA More Than Money giới thiệu cho học sinh kỹ năng quản lý tiền và bước đầu tiếp cận hoạt động kinh doanh một cách thực tế.

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:

 
  • Xác định vai trò của tiền trong cuộc sống hàng ngày.
  • Có tư duy của một doanh nhân và có thể tự bắt đầu một cơ sở kinh doanh nhỏ.
  • Nắm được các bước cơ bản để bắt đầu khởi nghiệp.
  • Phân tích các ưu điểm và nhược điểm của việc vay tiền.
  • Khám phá các cơ hội của thị trường toàn cầu.
                                   
Nội dung chương trình

 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Khu vườn mọc lên tiền
Chủ đề 2
Tạo cơ sở kinh doanh
Chủ đề 3
Phát triển cơ sở kinh doanh
Chủ đề 4
Điều hành cơ sở kinh doanh
Chủ đề 5
Thành công trên toàn cầu

  
Các khái niệm và kỹ năng được sử dụng trong chương trình
                                
Khái niệm: Chi phí cơ hội, chi phí, Cơ quan tài chính, Dịch vụ, Doanh nhân, Gửi tiền, Hàng hóa, Kế hoạch kinh doanh, Kinh doanh, Kỹ năng, Kiếm tiền, Lỗ lã, Lợi nhuận, Nhập khẩu, Ra quyết định, Rút tiền, tài khoản tiết kiệm, Thu nhập, Tiền, Tiền lãi, Tiền vai để kinh doanh, Thương mại, Xuất khẩu.
Kỹ năng: Tích cực lắng nghe, Phân tích, Áp dụng thông tin, Động não, Dữ liệu biểu đồ, So sánh và đối chiếu, Tính toán, Tư duy phản biện, Lý luận diễn dịch, Đưa ra quyết định, Vẽ, Đánh giá dữ liệu, Tuân theo chỉ thị văn bản và lời nói, Làm
việc nhóm, Lập bản đồ tư duy, Giải quyết vấn đề, Sao lưu dữ liệu gửi và rút tiền, Nhập vai, Đánh giá bản thân, Xây dựng vốn từ vựng.

 
  • Top