JA Our Families
 
 
Tổng quan chương trình

JA Our Families là chương trình dành cho học sinh Tiểu học (7 tuổi), giới thiệu cho học sinh các vấn đề về gia đình, hàng xóm, tiền, nhu cầu và mong muốn.
JA Our Families giúp học sinh khám phá cách thức doang nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ và công việc cho gia đình.

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:

 
  • Miêu tả sự giống nhau và khác nhau trong các gia đình.
  • Phân loại nhu cầu và mong muốn.
  • Miêu tả nghề nghiệp.
  • Nhận thức được hàng hóa và dịch vụ cung cấp bởi doanh nghiệp địa phương.
  • Giải thích một trong những đặc điểm của doanh nhân- thỏa mãn nhu cầu và mong muốn.

Nội dung chương trình
            
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Gia đình của chúng ta
Chủ đề 2
Nhu cầu và mong muốn của gia đình
Chủ đề 3
Làm tốt lắm!
Chủ đề 4
Kinh doanh tại khu phố của chúng ta
Chủ đề 5
Việc kinh doanh mới của chúng ta

​Các khái niệm  kỹ năng được sử dụng trong chương trình

JA Our Families sẽ củng cố hiểu biết của các em học sinh về những khái niệm và kĩ năng sau đây:

Khái niệm: Gia đình, nhu cầu, tiền, mong muốn, nghề nghiệp, cơ sở kinh doanh, doanh nhân, bản đồ, biểu tượng, từ khóa, hàng hóa và dịch vụ.
Kỹ năng: Phân tích thông tin, Tư duy sáng tạo, Ra quyết định, Tư duy Logic, Phân biệt, Vẽ, Làm theo chỉ thị, Nghe và phản hồi, So sánh đối chiếu, Quan sát, Đọc bản đồ, Kết hợp, Tính toán, Làm mẫu, Đọc, Nhận biết và giải thích các ký hiệu, Trình tự, Hội thoại, Làm việc theo cặp.


 
  • Top