• Trong xu thế hội nhập toàn cầu, JA Vietnam tin rằng việc hình thành tư duy tài chính cho thế hệ trẻ không chỉ là hành trang cần thiết cho các em học sinh mà còn là nền tảng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các em trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới.
  • Hãy đồng hành cùng JA Vietnam để trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức tài chính hữu ích cũng như công cụ để đạt được thành công, giúp các em học sinh hoà chung vào dòng chảy phát triển thế giới và đóng góp cho cộng đồng.

Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 2, A17, 17 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0246 685 2255 
Email: info@javietnam.org 
Website: javietnam.org | Facebook: JA Vietnam 
  • Top